Klubbens historie (kortfattet).


Noen venner hadde lenge gått med planer om å starte en egen mj-klubb i Sandefjord. Beslutningen om å starte, ble tatt en sommerdag ombord på Sandefjords vikingskipskopi "Gaia". Den 4. november 1993 ble klubben stiftet. Klubbens første oppgave ble å bygge en modell av Sandefjord stasjon:
I 1995 feiret Sandefjord by 150-års jubileum. I denne forbindelse ble bl.a. byens foreninger bedt om å bidra med noe. Vårt bidrag ble en modell i H0-skala av byens stasjon slik den så ut i 1890. En mengde med historisk materiale ble innhentet. Vi mottok bilder, tegninger, kart, etc. fra en rekke steder. Etter å ha mottatt alt dette, forstod vi at ting hadde forandret seg dramatisk siden 1890. Vi startet opp med byggingen i et bakrom hos Electrade. Senere fikk vi bedre plass på Unneberg skole. Modellen ble konstruert for å kunne kjøres med både likestrøm- og vekselstrømsystem. Opprinnelig hadde modellen et historisk togsett, bestående av damplok og passasjervogner. Ved å trykke på en knapp fikk man toget til å kjøre i ca. 5 min. Under selve byjubileet var modellen plassert i en av bygningene til bymuseet i Sandefjord, og var veldig populær blant de besøkende. Modellen er nå integrert i vårt nye modelljernbaneanlegg, som er under bygging.


Etter å ha bygget på to modelljernbaneanlegg på Breidablikk ungdomsskole i flere år, flyttet vi høsten 2007 inn i vårt nåværende lokale i Framnesveien 54. Vi har satt sammen våre modelljernbaneanlegg til ett, samt utvidet med nye seksjoner, slik at vi nå har et anlegg som er ca. 42 meter langt. Bilder og film fra det nye anlegget finnes under "Bilder og video" i menyen til venstre.Mer info i menyen til venstre. Har du ingen meny til venstre klikk her