Bildegalleri.
Vårt første anlegg:Ombygging av DSB MY til NSB GØNN Di 3 (NOHAB).

To av klubbens medlemmer ønsket seg en grønn Di 3.

2 stk DSB MY fra Heljan ble innkjøpt, og .................ikke lenge etter så de slik ut:     

"NOHAB-treff"

NOHAB-lokene er og blir "gromloket" for mange jernbaneinteresserte. Vi samlet 12 av medlemmenes modeller til treff i mai 2003.
Vårt nye, sammensatte anlegg:
Fremtidsvisjon på Sandefjord stasjon? Vi håper selvfølgelig at Vestfoldbanen igjen får godstrafikk!Det smalsporede toget har nettopp kjørt i avvik fra 3-skinnesporet, og er på vei gjennom en av byene.Toget gjennom byen.Campingplass, badestrand, kuer på beite.... en vakker sommerdag.Full drift på sagbruket.CargoNet "El 19" ble godkjent for trafikk på vårt anlegg den 03.11.2008."El 19" i ordinært containertog.To veteraner (El 13), samt gruvesporet helt øverst i bildet.Svensk togtrafikk.Forbikjøring med pukktog.Slik kan det kanskje ha sett ut, den gangen stasjonen lå langt fra byen, på Prestejordet.Smalspormateriell ved godshuset.Anleggstog på smalsporet.Vagger og annet rullende anleggsmateriell + "innleide" smalspordamplok.Calle og Robin.Smalsporstallen på nordre stasjonsanlegg.Anleggets høyest beliggende spor: Gruvesporet.Tog i en av smalsporskjæringene.Den 20. agust 2012 ble biltogtrafikken satt i gang. Samtidig med mer pukkutlegging.Flere bilder her.


En video fra vårt mj-anlegg finner du her.
Mer info i menyen til venstre. Har du ingen meny til venstre klikk her